جمعه, 28 دی 1397

عنوان : مزایده فروش زمین 25 قطعه متعلق به شهرداری {مرحله چهارم}
کد خبر : ۲۰۶۴


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری شاهین دژ