جمعه, 23 آذر 1397

عنوان : مناقصه واگذاری كلیه امورات مربوط به خدمات شهری مرحله دوم .
کد خبر : ۲۰۶۳


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری شاهین دژ