جمعه, 28 دی 1397

عنوان : مزایده كشتارگاه نیمه صنعتی مرحله دوم نوبت اول
کد خبر : ۲۰۵۹


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری شاهین دژ