سه‌شنبه, 26 تير 1397

عنوان : آگهی مزایده كشتارگاه نیمه صنعتی مرحله اول نوبت دوم
کد خبر : ۲۰۵۵


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری شاهین دژ