سه‌شنبه, 1 آبان 1397

عنوان : آگهی مزایده كشتارگاه نیمه صنعتی مرحله اول نوبت اول
کد خبر : ۲۰۵۴


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری شاهین دژ