سه‌شنبه, 1 آبان 1397

عنوان : آگهی مزایده مرحله اول نوبت اول پیست اسكیت -ورودیه پارك داغلار باغی
کد خبر : ۲۰۵۳


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری شاهین دژ