پنج‌شنبه, 29 شهريور 1397

عنوان : آگهی مزایده میدان دواب و پنجشنبه بازار در در مرحله اول نوبت سوم
کد خبر : ۲۰۵۱


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری شاهین دژ