پنج‌شنبه, 29 شهريور 1397

عنوان : آگهی مزایده میدان دواب و پنجشنبه بازار در مرحله اول نوبت دوم
کد خبر : ۲۰۵۰


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری شاهین دژ